Leren, Leven, Beleven

Theater

De theaterlessen worden gegeven door juffen en meesters van het Jeugdtheater Hofplein. Alle groepen hebben 1x per week theaterles. De theaterlessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema's in de groepen. 

Terug