Leren, Leven, Beleven

Muziek

Ieder Kind een Instrument
Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school hebben we dit muziekproject voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. In de lessen wordt gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

De kinderen in groep 1 t/m 4 krijgen algemene muziekles van een SKVR vakleerkracht muziek waarin veel wordt gezongen. Zingen is goed voor de sociale samenhang én draagt bij aan taalontwikkeling door de herhaling van woorden en begrippen in de diverse liedjes. Ook leren zij muzikale begrippen zoals maat, ritme en melodie en leren ze spelen op eenvoudige muziekinstrumenten. In groep 4 worden de kinderen voorbereid op de instrumentale lessen en leren zij de eerste principes van het notenschrift.

In groep 5 en 6 krijgen de kinderen les op instrumenten van de muziekschool. Bij ons op school krijgen de kinderen les op de viool en gitaar. Ieder kind kiest uit dit aanbod een instrument en krijgt daarop twee jaar wekelijks les in de klas. Deze instrumentale les wordt door twee docenten van de SKVR gegeven. De kinderen vormen met de klas meteen al een soort orkest. Na twee jaar instrumentale lessen  is er een groot optreden in de Doelen met de kinderen uit groep 6. Dit doen ze samen met andere scholen en met musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest;  een indrukwekkende ervaring voor de kinderen en alle familieleden. 

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen les in verschillende blokken. Het gaat in deze laatste twee jaar niet om een enkel instrument leren bespelen, maar juist om de kennismaking met verschillende aspecten van muziek. Zo kan de IKEI-docent kiezen uit o.a. een blok ‘popmuziek’ of een blok ‘wereldmuziek’. Daarnaast zijn er verschillende instrumenten zoals gitaren, keyboards en djembe’s beschikbaar om mee te werken.

Ieder Kind een Instrument is een initiatief van de SKVR Muziekschool,  de dienst Kunst en Cultuur (dKC) en Jeugd & Onderwijs (JO). Voor meer informatie over Ieder Kind Een Instrument kunt u terecht op www.skvr.nl/onderwijs.

Terug