Informatie
MR

MR

Via onze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Als school vinden we openheid en onderling overleg heel belangrijk. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt.

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door de ouders en het personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de stem van de ouders.

De ouders die zich inzetten als MR-lid zijn: Tom Dousma, Saskia Westra, vacature
De teamleden die zich inzetten als MR-lid zijn: Ince Dekker, Eva Schouwenburg, Sharon Slotboom

Terug